Bugun...İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

A'dan Z'ye İnfaz ve Koruma Memurluğu Rehberi - İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

facebook-paylas
Güncelleme: 19-12-2017 16:29:42 Tarih: 19-12-2017 15:54

İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

Öyle klişe tanımlamalara girmeden bir infaz ve koruma memuru nerelerde görev yapar anlatmaya çalışalım. 


Şimdi İnfaz ve koruma memurunun asli görevi güvenlik ve gözetim olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayarak konumuza başlayalım ama olayı biraz daha anlaşılır kılabilmek için örnek vermek istiyorum. Göreve başladığınız gün gerek CW 'nizde yazan bilgiler doğrultusunda gerekse personel kalemine verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç dahilinde çeşitli birimlerde görev alabilirsiniz. Bizde mesela göreve başlayan personelin az ve daha küçük bir cezaevi oluşundan dolayı kurum idarecileri ne iş yaptınız geçmişte vs gibisinden sorular sorarak personel eksikliği görülen birimlere destek personeli olarak görevlendirmişti.

 

 

1-İnfaz Kelami : Mesala böyle bir birimimiz var bu birim hükümlü ve tutukluların dava dosyaları takibi, devam eden mahkemeleri, H/T dilekçelerinin adliyelere gönderimi ya da adliyeler aracılığı ile diğer kurumlara gönderimi konusunda yardımcı olan personellerin çalıştığı bir birimdir burası kısaca adliyeler ile H/T lar arasında köprü vazifesi görevi gören birimdir diyebiliriz. Burada Cezaevi katipleriyle birlikte çalışırlar normal şartlarda bu birim tamamen Cezaevi katiplerinden oluşması gerekir ama personel yetersizliğinden dolayı destek olarak buralarda da görev yapmaktayız. ( iş olarak yoğun bir birimdir ) 
 

2-Telefon Görüşme Birimi : En azından benim bildiğim bu birimin sivil bir memuru olmadığı yönünde genelde burada infaz ve koruma memuru görevlendirilir. Ne iş yapar bu birim H/T ların haftanın belirli günlerinde aileleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinin tertibini ve düzenini sağlamak, görüş yapan H/T görüş yaptığına dair doldurmuş olduğu evrağı bilgisayara kayıt etmektedir. ( İş yoğunluğu normaldir )
 

3- Mektup Okuma Birimi :  Bu birim adı altında da mektup okuyucu ünvanıyla herhangi bir sivil memur yoktur bildiğim kadarıyla yine burada da infaz ve koruma memuru görev almaktadır yalnız bu birimde dikkat edilen bir konu varki oda buraya personel seçilirken 4 yıllık lisans mezunu personel istiyorlar diye biliyorum. Kurum içinden H/T ların biribirine gönderdikleri mektuplar ve H/Tların ailelerine gönderdikleri ya da dışarıdan gelen mektupların kontrollerini yapılır bu birimde. Son zamanlarda gelişen olaylarla birlikte mektup okuma biriminin iş yükü biraz daha artmış olup okunan tüm mektuplar taranarak bilgisaraya girişi yapılmakta ve buda biraz iş yükü demek ama sonuçta işinizi düzgün ve günün yaptığınız sürece hiç bir sıkıntı yaşamayacağınız bilmenizi isterim. ( iş yoğunluğu Normal ile Yoğun arasında diyebilirim )
 

4- Ambar Birimi : Türkiye genelinde 01.11.2017 tarihindeki güncel bilgiye dayanarak, 153 tane ambar memuru olduğu bilgisini verebilirki bu da şu anlama geliyor çoğu ceza infaz kurumunda ambar memuru yok. Yine burada infaz ve koruma memurları devreye girmekte. Ne iş yapar ambar da çalışan personeller ceza infaz kurumlarının sabah kahvaltı, öğlen ve akşama iaşeleri (yemek) yapımı konusunda işte ne kadar malzeme alınacak, ihale için teklif dağıtımları, bina , ihtiyaç onarım vs işleri için araştıma yapma, uygun teklifi veren firmaya bu bahsi edilen işleri yaptırma, Personellerin Üniforma, bot vs ihtiyaçlarının bilgisini toplama ve gerekli yerlerden alma ve bunuda yanılmıyorsam ihtiyaç doğrultsunda ilerleyen konularda değineceğimiz cezaevi işyurtlarından para karşılığı alma işleri, kimi yerlerde personel maaş giriş bilgilerinin takibine bile bakarlar anlayacağınız biraz yoğun bir birimdir. ( İş yoğunlu yoğun bir birimdir )
 

5-Emanet Para Birimi : Bu birimde Normal şartlarda veznedar ya da tahsildar çalışması gerekir ama CTE bünyesinde 19 adet Veznedar 6 adet Tahsildar kadrolu memur bulunduğundan dolayı yine bu göre infaz ve koruma memurları yürütür. Ne iş yapar buradaki personel. H/T ların ailelerinin yatırmış olduğu paraların tahsilini yapmak bu gerek ceza infaz kurumuna gelerek ziyaretlerde vs gerçekleştirlen H/T yakınları tarafından yatırılan paralar olsun gerekse postane aracılığı ile gönderilmiş paralar olsun, haftanın belirli günleri gidip çekim işlerine bakarlar. İş bununlada bitmiyor malumunuz açık ceza infaz kurumları haricinde H/T yanında para taşıyamamakta ve bunlar emanet para biriminde muhafaza edilmektedir H / T lunun kantin fişi adı altında matbu bir form ile yazmış olduğu eksikleri kantine göndermesi sonrasında ise kantin birimi kişinin istediklerini hesabında yeterli parası var ise düşümünü sağlayarak kesin düşüm için emanet paraya gönderirir emanet para personeli tek tek bu fişleri onaylar.Mantık genelde aynıdır H/Tlar ihtiyaçları doğrultusunda hangi birimle iş yapacaksa önce o birime dilekçe yazar sonrasında amanet para birimi varsa parası kişinin hesabından düşer ve her akşam anlaşmalı bankaya fazlalık paralar yatırılmak üzere götürürlür bu işede emanet para personeli bakmaktadır. (  İş yoğunluğu Normaşl bir birimdir.)
 

6- Personel Kalemi : Bu birimde Cezaevi katibinin yanı sıra yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmektedir. Bu birim ne iş yapar derseniz adındanda anlaşılacağı üzere personel yıllık izinleri, disiplin soruşturmaları, görevlendirmeleri, eğitim planlaması, rapor vs kayıtları (ve emin olmamakla birlikte personel maaş girişleri olabilir.) na bakmaktadırlar. ( İş yoğunluğu normal biri birimdir. )


7-Sağlık birimi : Normal şartlarda sağlık memurlarından oluşması gereken birimdir baştanda söylediğim üzere geçmişte konuya yatkın işlerde çalışmış infaz ve koruma memurlarından destek personeli olarak burada da yararlanılmaktadır. Bu birim H/T ların Şehir içi ve dışı hastane refakatlerinde evrak takibini yapmak, randevuları vs takip etmek, yazılan reçetelerin anlaşmalı eczanelerden tedarik edilmesini sağlamak. Kurum içesinde görevlendirilmiş ise H/T doktor muayenesinde refaket etme tertip düzenini sağlama yeri geldiğinde H/T ların Sağlık perosneli tarafından hazırlanmış ilaçlarını dağıtma görevlerini yürütür. Ceza infaz kurumlarının en sorunlu birimlerinden birisi diyebilirim. Malumunuz H/T lar ilacım gelmedi doktora çıkamadım hastaneye gidemedim vs şikayetlerle personeli yoran bir birimdir. Personel şikayetleri bu birimde çoğalır çok defa adliyeye ifadeye gidebileceğiniz, işinizin tanımını yetkilerinizi tam anlamıyla bilmez ve ifade edemzseniz sizi yorabilecek bir birimdir diyebilirim. ( İş yoğunluğunun çokluğundan ziyade şikayete çok maruz kalınabilecek bir birimdir.)
 

8-Eğitim Birimi : Kurum öğretmeninin yanında infaz ve koruma memurları görevlendirilmektedir. H/T ların eğitim durumlarını takip etmek sınava gireceklerin gerekli evraklarını milli eğitim müdürlüğü ile koordine halinde çalışmak, Normal şartlarda Kütüphane memurunun yapması gereken ama CTE bünyesinde kadro olupta Kütüphaneci olmaması nedeniyle kütüphane deki kitapların taksimini takibini H/Tların dilekçe ile istemiş oldukarı kitapları dağıtma, Sınav günü geldiğinde sınavın koordinesini sağlamakla görevlidirler. bu birimde görevli kişiler sınav zamanalrı mesai yaptıkları için Milli eğitim tarafından sınav gözetim ücreti yanılmıyorsam bir ücret almaktadırlar. bunuda kısa not olarak düşelim. ( iş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

9- Saymanlık Birimi : Burada Sayman ile birlikte yine infaz ve koruma memurları görev almaktadır. bu birim ne iş yapar konunun başında da değinmiş olduğumuz işyurtlarının finansal yöndentakibini yapan birimdir. Bu birimin kontrolünde olan birimler, Kantin, emanet para, çeşitli işyurdu atölyeleri bu tekstil olabilir metal işleri olabilir ahşap işleri olabilir vs vs. burada çalışan tutukluların maaşlarının takibi, atölyelerin kontrolü ve iş takibi ile çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılmak ve personel görevlendirmek, kantin birimine alınacak ürünlerin ihalesini yapmak,  fiyatlarını ayaralamak,  fotoğraf çekimi, terzi ihtiyacı olan H/T ların ihtiyacını gidermek, gazete alım işleri gibi işlerin takibini yürütmektedir. Bu birim altında görev yapan personel ceza infaz kurumunun iş potansiyeline göre yıllık 1.000 TL ile 10.000 TL arasında döner sermayeden pay alması anlamına geliyor bu paydan saymanlık personeli haricinde Kurum müdürleri de pay almaktadır. Bu oranlar yetkiye göre değişmektedir. Saymanlık personeli ve idarecileri haricinde bu dönerden pay alınamaması durumu personellerimizin en çok adaletsizlik olarak üzerinde durmuş olduğu bir konu olarak ön plana çıktığını hatırlatmak isterim. ( İş yoğunluğu normal ile yoğun arasında bir birimdir ))
 

10- Dış Kantin birimi : Aslına bakarsanız böyle bir birimin olup olmadığı tartışılır ama tanımlama gerekirse H/T ların kurum içinde almak isteyipte alamadıkları güvenlik bakımından sıkıntı doğurmayacak ürünlerin dışarıdan alınması ile ilgilenen bölümdür diyebilirim. bu bölümde yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmiştir ne yapar bu birim H/T lunun yazmış olduğu eksikleri haftanın belirli günleri dışarıdan faturası, fişi karşılığı tedarik eder. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

11- Emanet Eşya Birimi : Kuruma her gelen H/T lunun yanına alabileceği belirli sayıda eşya vardır bunların fazlasının takibi ve depolanması işte bu birimin takibindedir yine burada da infaz ve koruma memuru görev yapmaktadır. H/T yakınları gerek ziyaretlerde olsun gerekse PTT aracılığı ile kargo olarak göndermiş oldukarı eşyaların takibini yapar. Uygun görmediklerini emanet olarak ismini nor almak koşuluyla depoya kaldırır ya da yakını getirdiyse uygun olmadığını fazla eşyasının olduğunu bildirerek kabul etmez. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

12- Kantin Birimi : Bu birim saymanlık birimine bağlı bir birim olmakla birlikte yine burada infaz ve koruma memurları görev yapmaktadır. Bu birim H/T ların kantin fişi diye tabir edilen matbu evraklara koğuş durumuna göre haftanın belirli günlerinde yazmış oldukarı ihtiyaçlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar. Aslında kısmende olsa yoğun biri birimdir şikayet anlamında çok fazla şikayet olmasa da genel itibariyle bir H/T için Sigara , çay, şeker, olmazsa olmaz ihtiyaçlardır bu yüzden bu vb ihtiyaçlarının herhangi bir eksiklik nedeniyel giderilememesi durumunda her an sorunla karşı karşıya kalabilecek bir biimdir. saymanlığa bağlı birim olduğu için dönerden apy alabilmektedir. ( İş Yoğunlu normaldir.
 

13- Kapı Altı ( Hazır Kuvvet ) Birimi : Artık ismine siz ne derseniz kimisi bu tanımları kullanıyor kimisi A Takımı diyor ama sonuçta ceza infaz kurumu binasına ilk girişte bu personeller görev yapmaktadır. Sorumlu başmemurluğa yakın çalışmaktadırlar. X ray, H/T ve personelin kuruma girişinde üzerlerini arama işlerine bakarlar, Kurum içerisinde mesai saatleri içerisinde cereyan eden herhangi bir kavga durumunda bu birim olaya müdahale etmektedir. Ya da infaz kalemine personel çıkacak onun refaketini  ve ortamın güvenliğini bu personel sağlamaktadır. Bu birim güvenliğin tertip edilmesi adına çoğu yerde görevlendirilebilmektedir. ( iş yoğunlu normal ile zor arasıdır )
 

14-Ziyaret Kabul Birimi : Ceza infaz kurumunun nizamiyesinde bulunan bu birim H/T yakınlarının gerek kapalı gerekse açık ziyaretlerinde jandarma ile birlikte ilk üst aramalarını gerçekletiren işte ziyaretine girip giremeyeceklerinin kontrolünü kayıtlara bakarak bilgisini veren ayrıca ziyaretin tertip ve düzenini planlayan  birimdir. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )

 FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER A'dan Z'ye Rehber Haberleri

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 31 18 36 +13
2 Galatasaray 17 11 4 2 37 22 35 +15
3 Fenerbahçe 17 9 2 6 34 20 33 +14
4 Beşiktaş 17 8 3 6 29 16 30 +13
5 Kayserispor 17 8 3 6 25 18 30 +7
6 Göztepe 17 9 5 3 30 26 30 +4
7 Trabzonspor 17 8 4 5 33 28 29 +5
8 Sivasspor 17 8 7 2 23 27 26 -4
9 Bursaspor 17 7 6 4 28 19 25 +9
10 Yeni Malatyaspor 17 6 7 4 21 24 22 -3
11 Kasımpaşa 17 5 8 4 25 31 19 -6
12 Akhisarspor 17 5 8 4 22 30 19 -8
13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 9 3 28 33 18 -5
14 Osmanlıspor FK 17 5 10 2 26 34 17 -8
15 Antalyaspor 17 4 8 5 19 31 17 -12
16 Atiker Konyaspor 17 4 10 3 16 23 15 -7
17 Gençlerbirliği 17 3 9 5 20 32 14 -12
18 Karabükspor 17 2 12 3 14 29 9 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 17 10 3 4 26 14 34 +12
2 Ümraniyespor 17 9 3 5 26 17 32 +9
3 Çaykur Rizespor 17 9 4 4 35 24 31 +11
4 Giresunspor 17 8 3 6 25 15 30 +10
5 Adanaspor 17 7 5 5 20 23 26 -3
6 Boluspor 17 7 7 3 21 17 24 +4
7 BB Erzurumspor 17 6 5 6 20 20 24 0
8 Balıkesirspor Baltok 17 7 5 5 32 28 23 +4
9 Elazığspor 17 6 6 5 24 22 23 +2
10 İstanbulspor 17 6 6 5 18 17 23 +1
11 Gazişehir Gaziantep FK 17 4 5 8 19 15 20 +4
12 Altınordu 17 5 7 5 24 25 20 -1
13 Adana Demirspor 17 5 7 5 23 26 20 -3
14 Samsunspor 17 4 6 7 16 22 19 -6
15 Eskişehirspor 17 5 6 6 33 29 18 +4
16 Denizlispor 17 3 9 5 16 27 14 -11
17 Manisaspor 17 6 9 2 21 27 11 -6
18 Gaziantepspor 17 1 12 4 7 38 4 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 17 12 3 2 38 11 38 +27
2 Sivas Belediyespor 17 11 1 5 28 8 38 +20
3 Hatayspor 17 12 3 2 26 8 38 +18
4 Afjet Afyonspor 17 11 1 5 28 13 38 +15
5 Keçiörengücü 17 10 5 2 43 19 32 +24
6 Sancaktepe Belediyespor 17 9 3 5 26 14 32 +12
7 İnegölspor 17 8 4 5 26 25 29 +1
8 Sarıyer 17 7 7 3 24 21 24 +3
9 Tokatspor 17 6 5 6 19 22 24 -3
10 Kastamonuspor 1966 17 7 8 2 29 24 23 +5
11 Amed Sportif 17 5 7 5 24 25 20 -1
12 Etimesgut Belediyespor 17 5 8 4 19 23 19 -4
13 Eyüpspor 17 5 9 3 25 35 18 -10
14 Bodrumspor 17 4 9 4 15 25 16 -10
15 Bucaspor 17 4 9 4 19 26 13 -7
16 Tuzlaspor 17 4 12 1 18 33 13 -15
17 Kocaeli Birlikspor 17 2 13 2 13 36 5 -23
18 Mersin İdmanyurdu 17 1 16 0 10 62 6 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 11 2 4 28 11 37 +17
2 Düzcespor 17 9 4 4 20 17 31 +3
3 Bayrampaşa 17 8 3 6 16 10 30 +6
4 Halide Edip Adıvar SK 17 7 3 7 22 14 28 +8
5 Batman Petrolspor 17 6 3 8 24 16 26 +8
6 Kemerspor 2003 17 6 4 7 30 24 25 +6
7 Bayburt Grup Özel İdare 17 6 4 7 21 17 25 +4
8 Ofspor 17 7 7 3 22 16 24 +6
9 Erbaaspor 17 6 5 6 22 17 24 +5
10 Kozan Belediyespor 17 6 6 5 21 23 23 -2
11 12 Bingölspor 17 5 5 7 16 18 22 -2
12 Yomraspor 17 5 8 4 13 23 19 -10
13 Çanakkale Dardanel SK 17 4 7 6 21 25 18 -4
14 Erzin Belediyespor 17 5 9 3 13 20 18 -7
15 Bergama Belediyespor 17 5 10 2 18 28 17 -10
16 Yeni Altındağ Bld. 17 4 9 4 16 26 16 -10
17 Orhangazi Belediyespor 17 2 7 8 15 22 14 -7
18 Çatalcaspor 17 3 9 5 9 20 14 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
19.01.2018 20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.01.2018 16:00 Osmanlispor FK - Evkur Yeni Malatyaspor
20.01.2018 13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
20.01.2018 19:00 Fenerbahçe - Göztepe
21.01.2018 13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset M. Akhisarspor
21.01.2018 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş
21.01.2018 16:00 Bursaspor - İstanbul Başakşehir
21.01.2018 13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 15:30 Eskişehirspor - İstanbulspor
20.01.2018 13:00 Adana D.Spor - Balıkesirspor
21.01.2018 15:30 Giresunspor - Boluspor
21.01.2018 13:00 Umraniyespor - Gaziantepspor
21.01.2018 15:30 Manisaspor - Ç.Rizespor
21.01.2018 13:00 Erzurum BB - Ankaragücü
21.01.2018 18:00 Altınordu - Elazığspor
22.01.2018 18:00 Denizlispor - Adanaspor
22.01.2018 18:00 Gaziantep Bykşhr Bld. - Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Kocaeli Birlik Spor - Menemen Bld.
20.01.2018 12:00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
20.01.2018 13:30 Sancaktepespor - 4 Eylül Bld.
21.01.2018 13:30 İnegölspor - Tuzlaspor
21.01.2018 13:00 Sarıyer - Bodrumspor
21.01.2018 13:00 Amed Sportif - Mersin İ.Y.
21.01.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Tokatspor
21.01.2018 13:30 Kastamonuspor - Hatayspor
21.01.2018 13:30 Keçiörengücü - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
20.01.2018 13:30 Catalcaspor - 12 Bingolspor
20.01.2018 13:30 Halide Edip Adivar Spor - Duzcespor
20.01.2018 13:30 Ofspor - Yeni Altindag Belediyespor
20.01.2018 13:30 Bergama Belediyespor - Orhangazispor
21.01.2018 13:30 Bayburt Genclikspor - Erzin Belediyespor
21.01.2018 13:30 Kozan Belediyespor - Tekirova Bld.
21.01.2018 13:30 Batman Pet. - Bayrampaşa
21.01.2018 13:30 Erbaaspor - Dardanelspor
21.01.2018 13:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Yomraspor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI