Bugun...İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

A'dan Z'ye İnfaz ve Koruma Memurluğu Rehberi - İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

facebook-paylas
Güncelleme: 19-12-2017 16:29:42 Tarih: 19-12-2017 15:54

İnfaz ve Koruma Memuru Hangi Birimlerde Görevlendirilebilir, Bu Birimleri Tanıyalım...

Öyle klişe tanımlamalara girmeden bir infaz ve koruma memuru nerelerde görev yapar anlatmaya çalışalım. 


Şimdi İnfaz ve koruma memurunun asli görevi güvenlik ve gözetim olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayarak konumuza başlayalım ama olayı biraz daha anlaşılır kılabilmek için örnek vermek istiyorum. Göreve başladığınız gün gerek CW 'nizde yazan bilgiler doğrultusunda gerekse personel kalemine verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç dahilinde çeşitli birimlerde görev alabilirsiniz. Bizde mesela göreve başlayan personelin az ve daha küçük bir cezaevi oluşundan dolayı kurum idarecileri ne iş yaptınız geçmişte vs gibisinden sorular sorarak personel eksikliği görülen birimlere destek personeli olarak görevlendirmişti.

 

 

1-İnfaz Kelami : Mesala böyle bir birimimiz var bu birim hükümlü ve tutukluların dava dosyaları takibi, devam eden mahkemeleri, H/T dilekçelerinin adliyelere gönderimi ya da adliyeler aracılığı ile diğer kurumlara gönderimi konusunda yardımcı olan personellerin çalıştığı bir birimdir burası kısaca adliyeler ile H/T lar arasında köprü vazifesi görevi gören birimdir diyebiliriz. Burada Cezaevi katipleriyle birlikte çalışırlar normal şartlarda bu birim tamamen Cezaevi katiplerinden oluşması gerekir ama personel yetersizliğinden dolayı destek olarak buralarda da görev yapmaktayız. ( iş olarak yoğun bir birimdir ) 
 

2-Telefon Görüşme Birimi : En azından benim bildiğim bu birimin sivil bir memuru olmadığı yönünde genelde burada infaz ve koruma memuru görevlendirilir. Ne iş yapar bu birim H/T ların haftanın belirli günlerinde aileleriyle yapmış oldukları telefon görüşmelerinin tertibini ve düzenini sağlamak, görüş yapan H/T görüş yaptığına dair doldurmuş olduğu evrağı bilgisayara kayıt etmektedir. ( İş yoğunluğu normaldir )
 

3- Mektup Okuma Birimi :  Bu birim adı altında da mektup okuyucu ünvanıyla herhangi bir sivil memur yoktur bildiğim kadarıyla yine burada da infaz ve koruma memuru görev almaktadır yalnız bu birimde dikkat edilen bir konu varki oda buraya personel seçilirken 4 yıllık lisans mezunu personel istiyorlar diye biliyorum. Kurum içinden H/T ların biribirine gönderdikleri mektuplar ve H/Tların ailelerine gönderdikleri ya da dışarıdan gelen mektupların kontrollerini yapılır bu birimde. Son zamanlarda gelişen olaylarla birlikte mektup okuma biriminin iş yükü biraz daha artmış olup okunan tüm mektuplar taranarak bilgisaraya girişi yapılmakta ve buda biraz iş yükü demek ama sonuçta işinizi düzgün ve günün yaptığınız sürece hiç bir sıkıntı yaşamayacağınız bilmenizi isterim. ( iş yoğunluğu Normal ile Yoğun arasında diyebilirim )
 

4- Ambar Birimi : Türkiye genelinde 01.11.2017 tarihindeki güncel bilgiye dayanarak, 153 tane ambar memuru olduğu bilgisini verebilirki bu da şu anlama geliyor çoğu ceza infaz kurumunda ambar memuru yok. Yine burada infaz ve koruma memurları devreye girmekte. Ne iş yapar ambar da çalışan personeller ceza infaz kurumlarının sabah kahvaltı, öğlen ve akşama iaşeleri (yemek) yapımı konusunda işte ne kadar malzeme alınacak, ihale için teklif dağıtımları, bina , ihtiyaç onarım vs işleri için araştıma yapma, uygun teklifi veren firmaya bu bahsi edilen işleri yaptırma, Personellerin Üniforma, bot vs ihtiyaçlarının bilgisini toplama ve gerekli yerlerden alma ve bunuda yanılmıyorsam ihtiyaç doğrultsunda ilerleyen konularda değineceğimiz cezaevi işyurtlarından para karşılığı alma işleri, kimi yerlerde personel maaş giriş bilgilerinin takibine bile bakarlar anlayacağınız biraz yoğun bir birimdir. ( İş yoğunlu yoğun bir birimdir )
 

5-Emanet Para Birimi : Bu birimde Normal şartlarda veznedar ya da tahsildar çalışması gerekir ama CTE bünyesinde 19 adet Veznedar 6 adet Tahsildar kadrolu memur bulunduğundan dolayı yine bu göre infaz ve koruma memurları yürütür. Ne iş yapar buradaki personel. H/T ların ailelerinin yatırmış olduğu paraların tahsilini yapmak bu gerek ceza infaz kurumuna gelerek ziyaretlerde vs gerçekleştirlen H/T yakınları tarafından yatırılan paralar olsun gerekse postane aracılığı ile gönderilmiş paralar olsun, haftanın belirli günleri gidip çekim işlerine bakarlar. İş bununlada bitmiyor malumunuz açık ceza infaz kurumları haricinde H/T yanında para taşıyamamakta ve bunlar emanet para biriminde muhafaza edilmektedir H / T lunun kantin fişi adı altında matbu bir form ile yazmış olduğu eksikleri kantine göndermesi sonrasında ise kantin birimi kişinin istediklerini hesabında yeterli parası var ise düşümünü sağlayarak kesin düşüm için emanet paraya gönderirir emanet para personeli tek tek bu fişleri onaylar.Mantık genelde aynıdır H/Tlar ihtiyaçları doğrultusunda hangi birimle iş yapacaksa önce o birime dilekçe yazar sonrasında amanet para birimi varsa parası kişinin hesabından düşer ve her akşam anlaşmalı bankaya fazlalık paralar yatırılmak üzere götürürlür bu işede emanet para personeli bakmaktadır. (  İş yoğunluğu Normaşl bir birimdir.)
 

6- Personel Kalemi : Bu birimde Cezaevi katibinin yanı sıra yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmektedir. Bu birim ne iş yapar derseniz adındanda anlaşılacağı üzere personel yıllık izinleri, disiplin soruşturmaları, görevlendirmeleri, eğitim planlaması, rapor vs kayıtları (ve emin olmamakla birlikte personel maaş girişleri olabilir.) na bakmaktadırlar. ( İş yoğunluğu normal biri birimdir. )


7-Sağlık birimi : Normal şartlarda sağlık memurlarından oluşması gereken birimdir baştanda söylediğim üzere geçmişte konuya yatkın işlerde çalışmış infaz ve koruma memurlarından destek personeli olarak burada da yararlanılmaktadır. Bu birim H/T ların Şehir içi ve dışı hastane refakatlerinde evrak takibini yapmak, randevuları vs takip etmek, yazılan reçetelerin anlaşmalı eczanelerden tedarik edilmesini sağlamak. Kurum içesinde görevlendirilmiş ise H/T doktor muayenesinde refaket etme tertip düzenini sağlama yeri geldiğinde H/T ların Sağlık perosneli tarafından hazırlanmış ilaçlarını dağıtma görevlerini yürütür. Ceza infaz kurumlarının en sorunlu birimlerinden birisi diyebilirim. Malumunuz H/T lar ilacım gelmedi doktora çıkamadım hastaneye gidemedim vs şikayetlerle personeli yoran bir birimdir. Personel şikayetleri bu birimde çoğalır çok defa adliyeye ifadeye gidebileceğiniz, işinizin tanımını yetkilerinizi tam anlamıyla bilmez ve ifade edemzseniz sizi yorabilecek bir birimdir diyebilirim. ( İş yoğunluğunun çokluğundan ziyade şikayete çok maruz kalınabilecek bir birimdir.)
 

8-Eğitim Birimi : Kurum öğretmeninin yanında infaz ve koruma memurları görevlendirilmektedir. H/T ların eğitim durumlarını takip etmek sınava gireceklerin gerekli evraklarını milli eğitim müdürlüğü ile koordine halinde çalışmak, Normal şartlarda Kütüphane memurunun yapması gereken ama CTE bünyesinde kadro olupta Kütüphaneci olmaması nedeniyle kütüphane deki kitapların taksimini takibini H/Tların dilekçe ile istemiş oldukarı kitapları dağıtma, Sınav günü geldiğinde sınavın koordinesini sağlamakla görevlidirler. bu birimde görevli kişiler sınav zamanalrı mesai yaptıkları için Milli eğitim tarafından sınav gözetim ücreti yanılmıyorsam bir ücret almaktadırlar. bunuda kısa not olarak düşelim. ( iş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

9- Saymanlık Birimi : Burada Sayman ile birlikte yine infaz ve koruma memurları görev almaktadır. bu birim ne iş yapar konunun başında da değinmiş olduğumuz işyurtlarının finansal yöndentakibini yapan birimdir. Bu birimin kontrolünde olan birimler, Kantin, emanet para, çeşitli işyurdu atölyeleri bu tekstil olabilir metal işleri olabilir ahşap işleri olabilir vs vs. burada çalışan tutukluların maaşlarının takibi, atölyelerin kontrolü ve iş takibi ile çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılmak ve personel görevlendirmek, kantin birimine alınacak ürünlerin ihalesini yapmak,  fiyatlarını ayaralamak,  fotoğraf çekimi, terzi ihtiyacı olan H/T ların ihtiyacını gidermek, gazete alım işleri gibi işlerin takibini yürütmektedir. Bu birim altında görev yapan personel ceza infaz kurumunun iş potansiyeline göre yıllık 1.000 TL ile 10.000 TL arasında döner sermayeden pay alması anlamına geliyor bu paydan saymanlık personeli haricinde Kurum müdürleri de pay almaktadır. Bu oranlar yetkiye göre değişmektedir. Saymanlık personeli ve idarecileri haricinde bu dönerden pay alınamaması durumu personellerimizin en çok adaletsizlik olarak üzerinde durmuş olduğu bir konu olarak ön plana çıktığını hatırlatmak isterim. ( İş yoğunluğu normal ile yoğun arasında bir birimdir ))
 

10- Dış Kantin birimi : Aslına bakarsanız böyle bir birimin olup olmadığı tartışılır ama tanımlama gerekirse H/T ların kurum içinde almak isteyipte alamadıkları güvenlik bakımından sıkıntı doğurmayacak ürünlerin dışarıdan alınması ile ilgilenen bölümdür diyebilirim. bu bölümde yine infaz ve koruma memuru görevlendirilmiştir ne yapar bu birim H/T lunun yazmış olduğu eksikleri haftanın belirli günleri dışarıdan faturası, fişi karşılığı tedarik eder. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

11- Emanet Eşya Birimi : Kuruma her gelen H/T lunun yanına alabileceği belirli sayıda eşya vardır bunların fazlasının takibi ve depolanması işte bu birimin takibindedir yine burada da infaz ve koruma memuru görev yapmaktadır. H/T yakınları gerek ziyaretlerde olsun gerekse PTT aracılığı ile kargo olarak göndermiş oldukarı eşyaların takibini yapar. Uygun görmediklerini emanet olarak ismini nor almak koşuluyla depoya kaldırır ya da yakını getirdiyse uygun olmadığını fazla eşyasının olduğunu bildirerek kabul etmez. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )
 

12- Kantin Birimi : Bu birim saymanlık birimine bağlı bir birim olmakla birlikte yine burada infaz ve koruma memurları görev yapmaktadır. Bu birim H/T ların kantin fişi diye tabir edilen matbu evraklara koğuş durumuna göre haftanın belirli günlerinde yazmış oldukarı ihtiyaçlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar. Aslında kısmende olsa yoğun biri birimdir şikayet anlamında çok fazla şikayet olmasa da genel itibariyle bir H/T için Sigara , çay, şeker, olmazsa olmaz ihtiyaçlardır bu yüzden bu vb ihtiyaçlarının herhangi bir eksiklik nedeniyel giderilememesi durumunda her an sorunla karşı karşıya kalabilecek bir biimdir. saymanlığa bağlı birim olduğu için dönerden apy alabilmektedir. ( İş Yoğunlu normaldir.
 

13- Kapı Altı ( Hazır Kuvvet ) Birimi : Artık ismine siz ne derseniz kimisi bu tanımları kullanıyor kimisi A Takımı diyor ama sonuçta ceza infaz kurumu binasına ilk girişte bu personeller görev yapmaktadır. Sorumlu başmemurluğa yakın çalışmaktadırlar. X ray, H/T ve personelin kuruma girişinde üzerlerini arama işlerine bakarlar, Kurum içerisinde mesai saatleri içerisinde cereyan eden herhangi bir kavga durumunda bu birim olaya müdahale etmektedir. Ya da infaz kalemine personel çıkacak onun refaketini  ve ortamın güvenliğini bu personel sağlamaktadır. Bu birim güvenliğin tertip edilmesi adına çoğu yerde görevlendirilebilmektedir. ( iş yoğunlu normal ile zor arasıdır )
 

14-Ziyaret Kabul Birimi : Ceza infaz kurumunun nizamiyesinde bulunan bu birim H/T yakınlarının gerek kapalı gerekse açık ziyaretlerinde jandarma ile birlikte ilk üst aramalarını gerçekletiren işte ziyaretine girip giremeyeceklerinin kontrolünü kayıtlara bakarak bilgisini veren ayrıca ziyaretin tertip ve düzenini planlayan  birimdir. ( İş yoğunluğu normal bir birimdir )

 FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER A'dan Z'ye Rehber Haberleri

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
HAVA DURUMU
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/05/2018 Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
 19/05/2018 Göztepe 0 - 1 Galatasaray
 19/05/2018 Medipol Başakşehir 3 - 2 Kasımpaşa
 19/05/2018 Beşiktaş 5 - 1 Sivasspor
 18/05/2018 Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor
 18/05/2018 Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
 18/05/2018 Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
 18/05/2018 Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
 18/05/2018 Akhisarspor 2 - 1 Osmanlıspor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2018 MKE Ankaragücü 1 - 1 Adana Demirspor
 05/05/2018 Boluspor 1 - 0 Denizlispor
 05/05/2018 Samsunspor 3 - 3 Ümraniyespor
 05/05/2018 Altınordu 1 - 1 BB Erzurumspor
 05/05/2018 Çaykur Rizespor 4 - 2 Gazişehir Gaziantep FK
 04/05/2018 Adanaspor 0 - 3 Eskişehirspor
 04/05/2018 Elazığspor 2 - 2 İstanbulspor
 04/05/2018 Gaziantepspor 4 - 5 Giresunspor
 04/05/2018 Balıkesirspor Baltok 4 - 1 Manisaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Tuzlaspor 2 - 1 Sarıyer
 05/05/2018 Mersin İdmanyurdu 0 - 7 Sancaktepe Belediyespor
 05/05/2018 Keçiörengücü 3 - 2 Kastamonuspor 1966
 05/05/2018 Bodrumspor 2 - 1 Kocaeli Birlikspor
 05/05/2018 Bucaspor 3 - 1 Etimesgut Belediyespor
 05/05/2018 Hatayspor 2 - 0 Afjet Afyonspor
 05/05/2018 Menemen Belediyespor 2 - 0 Eyüpspor
 05/05/2018 Tokatspor 0 - 0 Amed Sportif
 05/05/2018 Sivas Belediyespor 1 - 1 İnegölspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/05/2018 Orhangazi Belediyespor 3 - 4 Bayburt Grup Özel İdare
 05/05/2018 Erzin Belediyespor 3 - 0 Halide Edip Adıvar SK
 05/05/2018 Çatalcaspor 2 - 2 Batman Petrolspor
 05/05/2018 Düzcespor 1 - 0 Erbaaspor
 05/05/2018 Yomraspor 0 - 1 Kozan Belediyespor
 05/05/2018 12 Bingölspor 1 - 0 Yeni Altındağ Bld.
 05/05/2018 Çanakkale Dardanel SK 0 - 2 Ofspor
 05/05/2018 Kemerspor 2003 0 - 0 Bergama Belediyespor
 05/05/2018 Bayrampaşa 1 - 0 Manisa BBSK
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI